Podpora návratu znevýhodněných osob

Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030 Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor - OPZ- Sociální služby a další programy a činnosti v...
4.4.20180 DownloadsDownload