O SPRSV

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s. vznikl transformací sdružení, které zahájilo svou činnost na základě Stanov zapsaného spolku s názvem Dětský klub Šalamounek, z.s. registrací Ministerstva vnitra ČR ze dne 23. 10. 2015. Název Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (zkráceně SPRSV) byl spolu s novými stanovami registrován roku 2016.
Tento spolek pod sebou sdružuje tři projekty:

Dětský Klub Šalamounkův Dvoreček

Klub Šalamounek

Svobodná škola Chotěboř

 

Šalamounkův Dvoreček: Klub pro děti předškolního věku. Chceme zde děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Využíváme k tomu principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova). Více se dozvíte na stránkách www.salamounkuvdvorecek.cz

Klub Šalamounek: Tento projekt má však v Chotěboři i v širším okolí tradici. Pod jménem: Dětský klub Šalamounek fungoval tento projekt od září 2015. Roku 2016 byl přejmenován na KLUB ŠALAMOUNEK. Vznik tohoto projektu vychází z místní rodičovské iniciativy a naplňuje potřebu vytvořit v Chotěboři a okolí prostor pro setkávání rodičů s dětmi i bez dětí. Více se dozvíte na stránkách www.salamounek.cz

Svobodná škola Chotěboř: Jde o alternativu základního vzdělávání. Tvoříme podnětný a láskyplný prostor pro děti a jejich blízké. Podporujeme chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti. Více na stránkách: www.svobodnaskolachotebor.cz