O SPRSV

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s. vznikl transformací sdružení, které zahájilo svou činnost na základě Stanov zapsaného spolku s názvem Dětský klub Šalamounek, z.s. registrací Ministerstva vnitra ČR ze dne 23. 10. 2015. Název Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (zkráceně SPRSV) byl spolu s novými stanovami registrován roku 2016.
Tento spolek pod sebou sdružuje tři projekty:

Dětský klub Šalamounkův Dvoreček

Centrum Šalamounek

Svobodná škola Chotěboř

 

Šalamounkův Dvoreček: Klub pro děti předškolního věku. Chceme zde děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Využíváme k tomu principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova). Více se dozvíte na stránkách www.salamounkuvdvorecek.cz

Centrum Šalamounek: Tento projekt má v Chotěboři i v širším okolí tradici. Pod jménem Dětský klub Šalamounek fungoval tento projekt od září 2015. Vznik tohoto projektu vychází z místní rodičovské iniciativy a naplňuje potřebu vytvořit v Chotěboři a okolí prostor pro setkávání rodičů s dětmi i bez dětí. V posledních letech nabízí mezigenerační aktivity a zaměřuje se i na aktivní seniory. Více se dozvíte na stránkách www.salamounek.cz

Svobodná škola Chotěboř: Jde o alternativu základního vzdělávání. Tvoříme podnětný a láskyplný prostor pro děti a jejich blízké. Podporujeme chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti. Více na stránkách: www.svobodnaskolachotebor.cz

 

Do roku 2021 SPRSV, z.s. realizoval projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745 s názvem: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů). Projekt tvořil aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně na osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku (osoby starší 50 let), osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, rodiče samoživitele, uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání z regionu Podhůří Železných hor.