Tým SPRSV

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. zaštiťuje celkem tři projekty, které se primárně zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, sekundárně fungují jako veřejná služba a vzdělávání pro znevýhodněné osoby, kterými jsou osoby pečující o malé děti; osoby po mateřské dovolené, osoby samoživitele a osoby znevýhodněné věkem.

Prvním projektem je dětský klub Šalamounkův Dvoreček zaměřen na organizovanou práci s předškolními dětmi (www.salamounkuvdvorecek.cz). Druhým projektem je Svobodná škola Chotěboř, která sdružuje děti v režimu domácího vzdělávání a organizuje pro ně výuku, která je alternativou běžného základního vzdělávání. Svobodná škola Chotěboř úzce spolupracuje se Základní školou Buttulova a v budoucnu plánujeme propojení těchto dvou subjektů. (www.svobodnaskolachotebor.cz). Třetím projektem je Klub Šalamounek, který organizuje aktivity, které stmelují místní mezigenerační komunitu a nabízejí rodičům a dětem volnočasové a vzdělávací aktivity, a také neformální pomoc v rámci komunity. (www.salamounek.cz)

Rádi bychom Vám představili tým lidí, kteří se starají o to, aby spolek hladce fungoval. 

Mgr. Bára Polívková: funguje jako koordinátor všech tří výše uvedených projektů. Zajišťuje komunikaci mezi členy jednotlivých projektů, stará se o chod organizace, pomáhá zajišťovat financování, píše granty, ale když je nutné, tak zaskočí v Šalamounkově Dvorečku, popř. lektoruje kurz pro děti či pro dospělé v rámci Klubu Šalamounek. Více se o Báře dozvíte na www.barapolivkova.cz

Mgr. Petra Polívková: Petra je předsedkyní Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, koordinuje tým Svobodná škola Chotěboř a k tomu všemu je ještě grafičkou, tzn. vytváří vizuální podobu všech propagačních a dalších materiálů našeho spolku. 

Mgr. Eva Bačkovská: Eva je jednou ze zakladatelek Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (dříve Dětský klub Šalamounek) a v současné době je koordinátorkou Dětského Klubu Šalamounkův Dvoreček a členkou metodické rady tohoto klubu. 

Mgr. Jana Motlová: Jana je skvělou fundraiserkou našeho spolku, která sehnala už spoustu sponzorských darů. Dále je členkou metodické rady Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček a také koordinátorkou Klubu Šalamounek. 

 

Eva Musterová Marvanová: Eva je jednou ze zakladatelek Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (dříve Dětský klub Šalamounek). V současné době je členkou průvodkyní a členkou metodické rady Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček, metodicky a obsahově zajišťuje činnost Klubu Šalamounek a také lektoruje mnoho zajímavých kurzů, které Klub Šalamounek nabízí, vede tvořivé dílny, dále tradiční slavnosti, popř. hraje interaktivní divadelní představení pro děti. 

Lenka Čapková: Lenka s námi spolupracuje jako účetní a administrátorka. Bystrým okem a systematickým přístupem zajišťuje, abychom měli v pořádku všechny dokumenty a je velkým a neocenitelným kapitálem našeho týmu. 

Bc. Lucie Pešková: Lucka s námi spolupracuje jako externí poradkyně, píše s námi granty, lektoruje kroužky pro děti v rámci Klubu Šalamounek a určitě patří do našeho spolkového týmu.