Tým SPRSV

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. zaštiťuje celkem tři projekty, které se primárně zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, sekundárně fungují jako veřejná služba a vzdělávání pro znevýhodněné osoby, kterými jsou osoby pečující o malé děti; osoby po mateřské dovolené, osoby samoživitele a osoby znevýhodněné věkem.

Prvním projektem je dětský klub Šalamounkův Dvoreček zaměřen na organizovanou práci s předškolními dětmi (www.salamounkuvdvorecek.cz). Druhým projektem je Svobodná škola Chotěboř, která sdružuje děti v režimu domácího vzdělávání a organizuje pro ně výuku, která je alternativou běžného základního vzdělávání. Svobodná škola Chotěboř úzce spolupracuje se Základní školou Buttulova a v budoucnu plánujeme propojení těchto dvou subjektů. (www.svobodnaskolachotebor.cz). Třetím projektem je Klub Šalamounek, který organizuje aktivity, které stmelují místní mezigenerační komunitu a nabízejí rodičům a dětem volnočasové a vzdělávací aktivity, a také neformální pomoc v rámci komunity. (www.salamounek.cz)

Rádi bychom Vám představili tým lidí, kteří se starají o to, aby spolek hladce fungoval. Níže jsou uvedeni členové správní rady Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání. 

Mgr. Bára Polívková: funguje jako koordinátor všech tří výše uvedených projektů. Je předsedkyní správní rady SPRSV, z.s.

Mgr. Eva Bačkovská: Eva je jednou ze zakladatelek Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. (dříve Dětský klub Šalamounek) a v současné době je koordinátorkou Dětského Klubu Šalamounkův Dvoreček. Je členkou správní rady a zástupkyní předsedkyně spolku. 

Mgr. Jana Motlová: Jana je koordinátorkou Klubu Šalamounek a členkou správní rady. 

Bc. Lucie Pešková: Lucie je koordinátorkou Svobodné školy Chotěboř a členkou správní rady SPRSV, z.s. 

Ing. Jakub Hübner, PhD.: je členem správní rady a spolupodílí se na vedení Svobodné školy Chotěboř. 

Mgr. Jitka Vrbová: je členkou správní rady a spolupodílí se na vedení Klubu Šalamounek. 

Ing. Michal Bačkovský: je člen správní rady a spolupodílí se na ekonomickém vedení spolku.