Ministerstvo kultury ČR

 • V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme! 

TESCO

 • V roce 2019 jsme dostali od společnosti TESCO celkem 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. 
  Děkujeme! 
 • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!

Základní informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

 • Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
 • Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
  programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
 • Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů.
 • Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares about children, disadvantaged by age, single parents
 • Výše podpory: 1 783 125 Kč

Anotace projektu:

Projekt tvoří aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně: osoby pečující o malé děti,
rodiče samoživitele a osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu Podhůří Železných hor.
Formou individuálního poradenství a skupinových aktivit podpoříme jejich vstup či návrat na trh práce.
Skupinové aktivity budou zaměřeny primárně na podporu osobního a profesního sebevědomí výše
uvedených a prohloubení či zvýšení jejich komunikačních, sociálních a pracovních kompetencí.

Read More

MŠMT

V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. Za tuto podporu velice děkujeme! 

V roce 2021 jsme získaly grant pro NNO ve výši 200 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. A dále 180 000 Kč na realizaci Letních kempů. Děkujeme.

 

Kraj Vysočina

 • V roce 2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu realizace Stará řemesla celkem 43 790 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2018 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu a rozšíření činnosti volnočasového klubu Šalamounek, na rozšíření jeho činnosti, propagace jeho činnosti a příměstské tábory celkem 60 000 Kč. Děkujeme! 
 • Na rok 2018/2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví grant v hodnotě 63 950 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2020 jsme od Kraje Vysočina dostali podporu v programu Sportujeme a volný čas 2020 v hodnotě 60 000 Kč, pro Mateřská centra 20 000 Kč a v programu Odpady a environmentální výchova v hodnotě 47 500 Kč. Děkujeme!

MAS Podhůří Železných hor – OPZ – Sociální služby a další

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
Název projektu CZ: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o
malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů
Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares
about children, disadvantaged by age, single parents

Výše podpory – 1 783 125,00 Kč

Pro více informací o projektu přejděte prosím SEM na samostatnou stránku, která se projektu věnuje. 

Město Chotěboř

 • Roku 2017 jsme získali od Města Chotěboř celkem 25 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých, včetně znevýhodněných věkem. 
 • Roku 2018 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2019 jsme získali od Města Chotěboř celkem 30 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2021 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 

Děkujeme!