Zeměkvět – nadační fond

V roce 2021 nám nadační fond Zeměkvět daroval příspěvek 200 000 Kč na rekonstrukci budovy.

A v roce 2022 taktéž 200 000 Kč na pořízení materiálu a stavebních prací pro dokončení vytápění objektu Horního Mlýna.

Děkujeme za Vaši podporu!

Ministerstvo kultury ČR

  • V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme! 
  • Celkem 50 000 Kč jsme od MK obdrželi v roce 2022 na podporu realizace projektu Umění být spolu (programy pro seniory v regionu). Děkujeme!