MAS Podhůří Železných hor – OPZ – Sociální služby a další

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
Název projektu CZ: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o
malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů
Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares
about children, disadvantaged by age, single parents

Výše podpory – 1 783 125,00 Kč

Pro více informací o projektu přejděte prosím SEM na samostatnou stránku, která se projektu věnuje. 

Město Chotěboř

  • Roku 2017 jsme získali od Města Chotěboř celkem 25 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých, včetně znevýhodněných věkem. 
  • Roku 2018 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
  • Roku 2019 jsme získali od Města Chotěboř celkem 30 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
  • Roku 2021 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
  • V roce 2022 byla podpořena činnost skupiny SousedéPLUS částkou 23 000 Kč. Děkujeme!

Děkujeme!