Zeměkvět – nadační fond

V roce 2021 nám nadační fond Zeměkvět daroval příspěvek 200 000 Kč na rekonstrukci budovy.

A v roce 2022 taktéž 200 000 Kč na pořízení materiálu a stavebních prací pro dokončení vytápění objektu Horního Mlýna.

Na činnost školy přispěl Zeměkvět v roce 2023 částkou 250 000 Kč. Děkujeme!!!

Děkujeme za Vaši podporu!

Ministerstvo kultury ČR

 • V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme! 
 • Celkem 50 000 Kč jsme od MK obdrželi v roce 2022 na podporu realizace projektu Umění být spolu (programy pro seniory v regionu). Děkujeme!

NROS a Nadační fond TESCO

 • V roce 2019 jsme byli podpořeni Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. 
  Děkujeme! 
 • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!
 • Za třetí místo a 10 000 Kč děkujeme za Klub Šalamounek také v březnu 2022!

Základní informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

 • Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
 • Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
  programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
 • Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů.
 • Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares about children, disadvantaged by age, single parents
 • Výše podpory: 1 783 125 Kč

Anotace projektu:

Projekt tvoří aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně: osoby pečující o malé děti,
rodiče samoživitele a osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu Podhůří Železných hor.
Formou individuálního poradenství a skupinových aktivit podpoříme jejich vstup či návrat na trh práce.
Skupinové aktivity budou zaměřeny primárně na podporu osobního a profesního sebevědomí výše
uvedených a prohloubení či zvýšení jejich komunikačních, sociálních a pracovních kompetencí.

Read More

MŠMT

V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. Za tuto podporu velice děkujeme! 

V roce 2021 jsme získali grant pro NNO ve výši 200 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. A dále 180 000 Kč na realizaci Letních kempů. Děkujeme.

 

Kraj Vysočina

Podpořil Kraj Vysočina 

 • V roce 2018 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu a rozšíření činnosti volnočasového klubu Šalamounek, na rozšíření jeho činnosti, propagace jeho činnosti a příměstské tábory celkem 60 000 Kč. Děkujeme! 
 • Na rok 2018/2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví grant v hodnotě 63 950 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu realizace Stará řemesla celkem 43 790 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2020 jsme od Kraje Vysočina dostali podporu v programu Sportujeme a volný čas 2020 v hodnotě 60 000 Kč, pro Mateřská centra 20 000 Kč a v programu Odpady a environmentální výchova v hodnotě 47 500 Kč. Děkujeme!
 • Kraj Vysočina (Bavíme se na Vysočině) podpořil Klub Šalamounek a pořádání tradičních slavností v roce 2022 částkou 21 000 Kč. Dalších 20 000 Kč jsme dostali na podporu činnosti (pořádání přednášek a ženských kruhů) z grantu Mateřská centra. Děkujeme!
 • Roku 2023 nás Kraj podpořil částkou 23 000 Kč na Tradiční slavnosti na Chotěbořsku. Děkujeme.

MAS Podhůří Železných hor – OPZ – Sociální služby a další

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
Název projektu CZ: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o
malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů
Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares
about children, disadvantaged by age, single parents

Výše podpory – 1 783 125,00 Kč

Pro více informací o projektu přejděte prosím SEM na samostatnou stránku, která se projektu věnuje. 

Město Chotěboř

 • Roku 2017 jsme získali od Města Chotěboř celkem 25 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých, včetně znevýhodněných věkem. 
 • Roku 2018 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2019 jsme získali od Města Chotěboř celkem 30 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2021 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • V roce 2022 byla podpořena činnost skupiny SousedéPLUS částkou 23 000 Kč. Děkujeme!
 • Pro rok 2023 byla částkou 24 000 Kč částečně podpořena aktivita SousedéPLUS.
 • Částkou 10 000 Kč podpořilo město aktivity SousedůPLUS i v roce 2024.

Děkujeme!