MŠMT – Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020

V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. 

Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. 

Za tuto podporu velice děkujeme!