MŠMT

V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. Za tuto podporu velice děkujeme! 

V roce 2021 jsme získali grant pro NNO ve výši 200 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. A dále 180 000 Kč na realizaci Letních kempů. Děkujeme.