TESCO

  • V roce 2019 jsme dostali od společnosti TESCO celkem 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. 
    Děkujeme! 
  • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!