NROS a Nadační fond TESCO

  • V roce 2019 jsme byli podpořeni Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. 
    Děkujeme! 
  • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!
  • Za třetí místo a 10 000 Kč děkujeme za Klub Šalamounek také v březnu 2022!