ČEPS, a.s.

Děkujeme společnosti ČEPS, která nám poskytla finanční dar 74 300 Kč jako
příspěvek na přírodovědné vybavení pro výuku 2. stupně ZŠ Svobodné školy v Chotěboři v předmětech biologie, zeměpis, chemie a matematika. Děkujeme!