KA 03 – Neformální pomoc v rámci komunity

Cílem je podpořit (nejen) osoby znevýhodněné věkem a dát jim prostor uplatnit svůj potenciál a zároveň pomáhat sám sobě i ostatním v rámci multigenerační komunity Podhůří Železných hor.

Koordinátorem je Pavel Kučera. (721 815 883, Pavlusa001@seznam.cz)

VZNIKÁ NOVÝ PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ OSOB STARŠÍCH 50 LET! 

Tato nově vznikající komunita je zaštítěna zajímavým a obecně-prospěšným projektem Sousedé PLUS. Ten tematicky zastřešuje domovská organizace z Plzně – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Díky této organizaci vzniklo již několik desítek klubů Sousedé PLUS po celé ČR a jeden takový se narodil i v Chotěboři, a to dne 6. 6. 2018. Setkání prvních zájemců proběhlo v Coop HB Clubu, Kosmonautů 1665 v Chotěboři, v místě bývalé restaurace Ulita a zorganizoval jej Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. ve spolupráci s Pavlem Kučerou, který Coop HB Club provozuje.

Pozorný čtenář se jistě zeptá, k čemu projekt slouží a proč bych se do něj měl(a) zapojit? Rádi tuto otázku zodpovíme: SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje. A jak to funguje? Minimálně 3 lidé založí spolek, klub, skupinu. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku) mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé akce. První setkání nově vznikající komunity proběhlo v přátelském a hudebním duchu. K poslechu a některým i k tanci zahrálo Duo Harmonie, ve kterém hraje a zpívá pan Milan Moc (ředitel chotěbořské ZUŠ) a pan Jiří Císař. Účastníci a hlavně účastnice tohoto setkání nakonec skončili u jednoho stolu, kde si u sklenky vína a občerstvení povídali mezi sebou a také s koordinátorem tohoto projektu, Pavlem Kučerou. Vznikl tak plán dalších setkávání tohoto klubu a my zveme všechny z vás, které filozofie projektu a nabízená témata zaujala. Budeme rádi, když se k nám přidáte, a to například: od září 2018 nedělní čaje o páté, exkurze po významných budovách města, účast na akci Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř ve šlépějích Ignáta Herrmanna, výroba keramiky, paličkování, přednáška o homeopatii a spousty dalších témat, které budou průběžně doplňovány.

————-
V současné době tato komunita funguje, pravidelně se setkává a kromě programu, který je tvořen pro tuto skupinu, poskytují své služby formou dobrovolné pomoci i ostatním institucím – např. čtou dětem pohádky v MŠ Svojsíkova, dále pak plánují dobrovolnou pomoc neziskové organizaci, zaměřené na práci s mentálně i fyzicky znevýhodněnými občany apod. 

AKTUÁLNÍ AKCE

Pozvánka pro všechny aktivní seniory z Chotěboře a okolí:
V pátek 22.10. proběhlo po dlouhé době další setkání s názvem Čaj o páté, kde jsme si zatančili, popovídali a společně naplánovali mnoho následných aktivit, na kterých rádi uvítáme i kohokoliv z vás. A protože aktivita SOUSEDÉplus znamená, že si vzájemně „vyměňujeme“ hodiny (tj. nabídneme činnosti, které umíme, oblasti, kde můžeme pomoci ostatním), budeme vděčni, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo je zdatný v některé níže uvedené aktivitě a může ji vést (lektorovat).
 
Jednou z aktivit je zdravotní cvičení pro seniory s Evou Tamokovou – každý pátek od 11 hodin.
 
Dále nás čeká každou středu dopoledne buď procházka nebo různé tvoření – Vánoce se blíží a zde je velká příležitost vlastnoručně vyrobit nějaké dárky. Všechny techniky jsou velmi snadné a efektní, přijďte vyzkoušet.
 
Čekají nás i další Čaje o páté.
 
Takže si zapište data do diářů, předejte informace známým, a hlavně se nahlaste předem (sousedeplus@seznam.cz nebo SMS na tel. 775 386 972), abychom věděli, s kolika z vás máme počítat, jak velkou místnost zamluvit na tvoření, kolik nás vyrazí na procházku, kdo se ujme lektorování… Případně komu všemu máme psát podrobnější informace (nebo kdyby se akce zrušila).
 
• 3. 11. 2021 9-12 h, Zastávka 194 (nad Café Kohout)
LINORYT – výroba originálních přáníček, cedulek na dárky, obrázků…
 
• 10. 11. 2021 9-12 h, Zastávka 194 (nad Café Kohout)
KALIGRAFIE – zkusíme proniknout do tajů písma, krasopisu…
 
• 17. 11. 2021
SPOLEČNÁ PROCHÁZKA (Ždírec nad Doubravou – Sobíňov)
sraz na náměstí – odjezd v 9:15 autobusem (stanoviště č.1)
 
• 24. 11. 2021 9-12 h, Zastávka 194 (nad Café Kohout)
MALOVÁNÍ NA TEXTIL – přineste si cokoli, co byste rádi ozdobili (tričko, tašku, šaty – nebo někde potřebujete zamaskovat flek?)
 
• 24. 11. 2021 16-20 h, COOP HB club
ČAJ O PÁTÉ (hudba, tanec, povídání) – … a přijde i Mikuláš?
 
• 1. 12. 2021 9-12 h, Zastávka 194 (nad Café Kohout)
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – zapíjení barev, batikování, vyzkoušíme i práci s konturami, na výběr bude velká šála nebo šátek, popřípadě půjde vyrábět i malé obrázky na přáníčka, PF…
 
• 8. 12. 2021
SPOLEČNÁ PROCHÁZKA
 
• 15. 12. 2021 16-20 h, COOP HB club
ČAJ O PÁTÉ – předvánoční setkání

USKUTEČNĚNÉ AKCE

16. 9. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – kapela Hrůza band, 15 účastníků, 4 hodiny

21.10. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – kapela Duo Harmonie, 18 účastníků, 5 hodin

25. 10. 2018
Keramika, lektor Marie Ptáčková, 9 účastníků, 3 hodiny

8. 11. 2018
Keramika – glazování, lektor Marie Ptáčková, 9 účastníků, 3 hodiny

18. 11. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – kapela Hrůza band, 28 účastníků, 5 hodin

3. 12. 2018
První pomoc s Markem Myslivcem, 14 účastníků, 3 hodiny

16. 12. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – přehlídka nejen bramborových salátů, 29 účastníků, 5 hodin

24. 1. 2019
Tajemná zákoutí městské knihovny Ignáta Hermanna a IC Chotěboř (ICCH), 17 účastníků, 2 hodiny

7. 2. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková, 15 účastníků, 3 hodiny

12. 2. 2019
Mandaly, lektor Míla Polívková, 16 účastníků, 3 hodiny

18. 2. 2019
Přednáška o Liběcké stezce I. část. Součást programu Knihovny I. Hermanna, lektor Vladimír Nedbal, 9 účastníků

11. 3. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková, 8 účastníků, 3 hodiny

18. 3. 2019
Keramika, lektor Marie Ptáčková, 12 účastníků, 3 hodiny

21. 3. 2019
Přednáška o Liběcké stezce II. část. Součást programu Knihovny I. Hermanna

4. 4. 2019
Keramika – glazování, lektor Marie Ptáčková

15. 4. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková

22. 4. 2019
Vnoučata a jak na ně, lektor Pavla Sedláčková (přednáška)

leden – červen 2021
Na kafíčko on-line“ – každý pátek od 17:00 do 18:30
setkání v rámci Sousedé PLUS. Každý týden na jiné téma, kdokoli může přispět svou troškou do mlýna. 

22. 10. 2021
Hudební setkání – čaj o páté
– kapela PRIMA Band, 27 účastníků, 5 hodin