KA 03 – Neformální pomoc v rámci komunity

Cílem je podpořit (nejen) osoby znevýhodněné věkem a dát jim prostor uplatnit svůj potenciál a zároveň pomáhat sám sobě i ostatním v rámci multigenerační komunity Podhůří Železných hor. Koordinátor je Pavel Kučera. (721 815 883, Pavlusa001@seznam.cz)

VZNIKÁ NOVÝ PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ OSOB STARŠÍCH 50ti let! 

Tato nově vznikající komunita je zaštítěna zajímavým a obecně-prospěšným projektem Sousedé plus. Tento projekt tematicky zastřešuje domovská organizace z Plzně – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Díky této organizaci vzniklo již několik desítek klubů Sousedé plus po celé ČR a jeden takový se narodil i v Chotěboři, a to dne 6. 6. 2018. Setkání prvních zájemců proběhlo v Coop HB Clubu, Kosmonautů 1665 v Chotěboři, v místě bývalé restaurace Ulita a zorganizoval jej Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. ve spolupráci s Pavlem Kučerou, který Coop HB Club provozuje.

Pozorný čtenář se jistě zeptá, k čemu projekt slouží a proč bych se do něj měl (a) zapojit? Rádi tuto otázku zodpovíme: SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje. A jak to funguje? Minimálně 3 lidé založí spolek, klub, skupinu. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku) mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé akce. První setkání nově vznikající komunity proběhlo v přátelském a hudebním duchu. K poslechu a některým i k tanci zahrálo Duo Harmonie, ve kterém hraje a zpívá pan Milan Moc (ředitel chotěbořské ZUŠ) a pan Jiří Císař. Účastníci a hlavně účastnice tohoto setkání nakonec skončili u jednoho stolu, kde si u sklenky vína a občerstvení povídali mezi sebou a také s koordinátorem tohoto projektu, Pavlem Kučerou. Vznikl tak plán dalších setkávání tohoto klubu a my zveme všechny z vás, které filozofie projektu a nabízená témata zaujala. Budeme rádi, když se k nám přidáte, a to například: od září 2018 nedělní čaje o páté, exkurze po významných budovách města, účast na akci Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř ve šlépějích Ignáta Herrmanna, výroba keramiky, paličkování, přednáška o homeopatii a spousty dalších témat, které budou průběžně doplňovány.

V současné době tato komunita funguje, pravidelně se setkává a kromě programu, který je tvořen pro tuto skupinu, poskytují své služby formou dobrovolné pomoci i ostatním institucím – např. čtou dětem pohádky v MŠ Svojsíkova, dále pak plánují dobrovolnou pomoc neziskové organizaci, zaměřené na práci s mentálně i fyzicky znevýhodněnými občany apod. 

AKTUÁLNÍ AKCE

/HB Coop Klub, ul. Kosmonautů Chotěboř/

Brzy vyvěsíme seznam připravovaných akcí! 

USKUTEČNĚNÉ AKCE

16.9. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – kapela Hrůza band, 15 účastníků, 4 hodiny
21.10. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – kapela Duo Harmonie, 18 účastníků, 5 hodin
25. 10. 2018
Keramika, lektor Marie Ptáčková, 9 účastníků, 3 hodiny
8. 11. 2018
Keramika – glazování, lektor Marie Ptáčková, 9 účastníků, 3 hodiny
18.11. 2018
Hudební setkání – čaj o páte – kapela Hrůza band, 28 účastníků, 5 hodin
3. 12. 2018
První pomoc s Markem Myslivcem, 14 účastníků, 3 hodiny
16. 12. 2018
Hudební setkání – čaj o páté – přehlídka nejen bramborových salátů, 29 účastníků, 5 hodin
24. 1. 2019
Tajemná zákoutí městské knihovny Ignáta Hermanna a IC Chotěboř (ICCH), 17 účastníků, 2 hodiny
7. 2. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková, 15 účastníků, 3 hodiny
12. 2. 2019
Mandaly, lektor Míla Polívková, 16 účastníků, 3 hodiny
18. 2. 2019
Přednáška o Liběcké stezce I. část. Součást programu Knihovny I. Hermanna., lektor Vladimír Nedbal, 9 účastníků

11. 3. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková, 8 účastníků, 3 hodiny
18. 3. 2019
Keramika, lektor Marie Ptáčková, 12 účastníků, 3 hodiny
21. 3. 2019
Přednáška o Liběcké stezce II. část. Součást programu Knihovny I. Hermanna

4. 4. 2019
Keramika – glazování, lektor Marie Ptáčková
15. 4. 2019
Setkání pro ženy – ŽENSKÝ KRUH – lektor Pavla Sedláčková
22. 4. 2019
Vnoučata a jak na ně, lektor Pavla Sedláčková (přednáška)
Dva hudební večery (v průběhu března – června, neděle – 16:00 – 20:00). Termíny budou upřesněny.