Projekty

 • Bum Bum s.r.o

  9.7.2021 Děkujeme za podporu této společnosti, která provozuje zajímavé projekty. Více informaci se o ní můžete dozvědět na www.drumben.cz a www.semeleme.cz Otevřít článek
 • Ministerstvo kultury ČR

  16.9.2019 V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme!  Otevřít článek
 • TESCO

  30.3.2019 V roce 2019 jsme dostali od společnosti TESCO celkem 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček.  Děkujeme!  Otevřít článek
 • Základní informace o projektu

  28.9.2018 Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030 Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II. Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných ... Otevřít článek
 • MŠMT – Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020

  8.6.2018 V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času ... Otevřít článek
 • Kraj Vysočina

  4.4.2018 V roce 2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu realizace Stará řemesla celkem 43 790 Kč. Děkujeme! V roce 2018 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu a rozšíření činnosti ... Otevřít článek