Sousedé plus – vzniká nová komunita!

V rámci projektu Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů), číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745, proběhlo první setkání nově vznikajícího klubu Sousedé plus. Jde o první počin v rámci klíčové aktivity č. 3 – Neformální pomoc v rámci komunity. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

    

Co je projekt Sousedé plus? 

Tento projekt tematicky zastřešuje domovská organizace z Plzně – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Díky této organizaci vzniklo již několik desítek klubů Sousedé plus po celé ČR. Jde o dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Projektem chceme podpořit zejména seniory žijící v komunitách. S odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a dovednosti, které za celý svůj život získal. Může jimi být prospěšný ostatním, kteří je ocení a uvítají. Členové klubů a spolků SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje. A jak to funguje? Minimálně 3 lidé založí spolek, klub, skupinu, která nemusí být čistě seniorská. Je možné i mezigenerační propojení. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku) mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé akce. První setkání nově vznikající komunity proběhlo v přátelském a hudebním duchu. K poslechu a některým i k tanci zahrálo Duo Harmonie, ve kterém hraje a zpívá pan Milan Moc (ředitel chotěbořské ZUŠ) a pan Jiří Císař. Účastníci a hlavně účastnice tohoto setkání nakonec skončili u jednoho stolu, kde si u sklenky vína a občerstvení povídali mezi sebou a také s koordinátorem tohoto projektu, Pavlem Kučerou. Vznikl tak plán dalších setkávání tohoto klubu a my zveme všechny z vás, které filozofie projektu a nabízená témata zaujala. Budeme rádi, když se k nám přidáte!