Ministerstvo kultury ČR

 • V roce 2018 jsme obdrželi od MK dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu v rámci podpory rozvoje zájmových, kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2019. Moc děkujeme! 
 • Celkem 50 000 Kč jsme od MK obdrželi v roce 2022 na podporu realizace projektu Umění být spolu (programy pro seniory v regionu). Děkujeme!

NROS a Nadační fond TESCO

 • V roce 2019 jsme byli podpořeni Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme částkou 30 000 Kč na zřízení maringotky pro neformální dětský klub Šalamounkův Dvoreček. 
  Děkujeme! 
 • V roce 2021 se nám podařilo získat 10 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. Děkujeme!
 • Za třetí místo a 10 000 Kč děkujeme za Klub Šalamounek také v březnu 2022!

Základní informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

 • Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
 • Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
  programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
 • Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů.
 • Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares about children, disadvantaged by age, single parents
 • Výše podpory: 1 783 125 Kč

Anotace projektu:

Projekt tvoří aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně: osoby pečující o malé děti,
rodiče samoživitele a osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu Podhůří Železných hor.
Formou individuálního poradenství a skupinových aktivit podpoříme jejich vstup či návrat na trh práce.
Skupinové aktivity budou zaměřeny primárně na podporu osobního a profesního sebevědomí výše
uvedených a prohloubení či zvýšení jejich komunikačních, sociálních a pracovních kompetencí.

Read More

Ohlédnutí za Světovým týdnem respektu k porodu v Chotěboři

Jeden z projektů Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. – Klub Šalamounek, už takřka pravidelně pořádá Týden respektu k porodu. Letoší ročník proběhl v květnu a tento článek je takovým ohlédnutím za tímto akcemi nabitým týdnem. Letos jsme tuto akci kromě jiného pojali i jako možnost informovat (nejen) ženy a matky, které se festivalu zúčastnily, o projektu: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů), číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Spadají totiž do cílové skupiny tohoto projektu a my jsme je informovaly o tom, že je pro ně připravena nabídka zajímavých aktivit, workshopů, seminářů, popř. i individuální poradenství. 

Témata Týdne respektu k porodu, který se konal ve dnech: 13. – 19. 5. 2018

Na této akci spolupracoval Klub Šalamounek s H.A.M. – Hnutím za Aktivní Mateřství.

 • Začali jsme již v neděli 13. května s Míšou Málkovou v Zastávce 194. Všem ženám, které měly nebo budou mít miminko, či si chtějí zatancovat společně, uvolnit se, zrelaxovat a získat informace, jak posílit svojí vitalitu a ženskou energii, nabídla ukázkovou lekci Tančíme spolu – Loona Dance.
 • Dále proběhl workshop: Masáže miminek. Toto setkání bylo doporučeno pro rodiče s dětmi od narození do 1 roku /mohou být ale i starší/ či pro těhotné. Lektorka Leona Burkoňová absolvovala kurz vedený přímo Janou Hašplovou.
 • Proběhlo povídání s dulou Martinou Malou Prachárovou na téma Přirozenosti v životě ženy. Každá máme v sobě hodně strachů a nevěříme si. I proto někdy žádáme o pomoc i tehdy, když si můžeme nejlépe poradit samy.
 • Čekala jsem miminko, ale nepřišlo /když se nedaří otěhotnět nebo dítě donosit/- i v dnešní době bývá toto téma tabu, o kterém se raději nemluví. Jak na tuto situaci většinou reaguje okolí a co by spíš ženě pomohlo. O tom všem bylo povídání s Gabrielou Kittnarovou, ženou, která byla šestkrát těhotná a porodila dvě zdravé holčičky. 
 • O výchově dětí aneb co nám neřekli.. o prvních letech života dítěte.. „Je důležité pochopit, že dítě propukne v pravý pláč, který slouží k pročištění starých bolestí, jen tehdy, pokud se cítí bezpečně a přijímáno i v takovém stavu. Nejhorší chybou by bylo nechat dítě, které se pročišťuje pláčem, o samotě, nebo ho dokonce poslat pryč…..Proč dítě, které například při hře spadlo, se rozhlédne, a pokud nevidí žádný známý obličej, vstane samo, aniž by plakalo a proč, jakmile po pár krocích spatří
  matku, spustí velký křik? I o tom jsme si povídaly s Pavlou Sedláčkovou. 
 • Šátkovací poradna s Petrou Konigsmarkovou, kde si účastnice mohly prohlédnout a vyzkoušet šátky, nosítka a nosící oblečení. Petra radila, jaký šátek si vybrat či jak na první úvaz.
 • Ukázková lekce Babyjógy s Evou Musterovou Marvanovou. Vyzkoušely jsme si aktivity, které pomáhají maminkám a přitom rozvíjí děti. Naladíme se na sebe i na miminko a bude prostor i pro sdílení a krátkou meditaci.
 • Pro více bližších informací sledujte náš www.facebook.com/Salamounek a http://salamounek.cz

Sousedé plus – vzniká nová komunita!

V rámci projektu Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů), číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745, proběhlo první setkání nově vznikajícího klubu Sousedé plus. Jde o první počin v rámci klíčové aktivity č. 3 – Neformální pomoc v rámci komunity. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

    

Co je projekt Sousedé plus? 

Tento projekt tematicky zastřešuje domovská organizace z Plzně – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Díky této organizaci vzniklo již několik desítek klubů Sousedé plus po celé ČR. Jde o dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Projektem chceme podpořit zejména seniory žijící v komunitách. S odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a dovednosti, které za celý svůj život získal. Může jimi být prospěšný ostatním, kteří je ocení a uvítají. Členové klubů a spolků SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje. A jak to funguje? Minimálně 3 lidé založí spolek, klub, skupinu, která nemusí být čistě seniorská. Je možné i mezigenerační propojení. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku) mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé akce. První setkání nově vznikající komunity proběhlo v přátelském a hudebním duchu. K poslechu a některým i k tanci zahrálo Duo Harmonie, ve kterém hraje a zpívá pan Milan Moc (ředitel chotěbořské ZUŠ) a pan Jiří Císař. Účastníci a hlavně účastnice tohoto setkání nakonec skončili u jednoho stolu, kde si u sklenky vína a občerstvení povídali mezi sebou a také s koordinátorem tohoto projektu, Pavlem Kučerou. Vznikl tak plán dalších setkávání tohoto klubu a my zveme všechny z vás, které filozofie projektu a nabízená témata zaujala. Budeme rádi, když se k nám přidáte! 

MŠMT

V roce 2017 jsme dostali od MŠMT příspěvek na zabezpečování péče o volný čas dětí a mládeže a rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání vedoucího k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Celková částka získané dotace je: 280 408 Kč. Za tuto podporu velice děkujeme! 

V roce 2021 jsme získali grant pro NNO ve výši 200 000 Kč na provoz Klubu Šalamounek. A dále 180 000 Kč na realizaci Letních kempů. Děkujeme.

 

Kraj Vysočina

Podpořil Kraj Vysočina 

 • V roce 2018 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu a rozšíření činnosti volnočasového klubu Šalamounek, na rozšíření jeho činnosti, propagace jeho činnosti a příměstské tábory celkem 60 000 Kč. Děkujeme! 
 • Na rok 2018/2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví grant v hodnotě 63 950 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2019 jsme od Kraje Vysočina dostali na podporu realizace Stará řemesla celkem 43 790 Kč. Děkujeme!
 • V roce 2020 jsme od Kraje Vysočina dostali podporu v programu Sportujeme a volný čas 2020 v hodnotě 60 000 Kč, pro Mateřská centra 20 000 Kč a v programu Odpady a environmentální výchova v hodnotě 47 500 Kč. Děkujeme!
 • Kraj Vysočina (Bavíme se na Vysočině) podpořil Klub Šalamounek a pořádání tradičních slavností v roce 2022 částkou 21 000 Kč. Dalších 20 000 Kč jsme dostali na podporu činnosti (pořádání přednášek a ženských kruhů) z grantu Mateřská centra. Děkujeme!
 • Roku 2023 nás Kraj podpořil částkou 23 000 Kč na Tradiční slavnosti na Chotěbořsku. Děkujeme.

MAS Podhůří Železných hor – OPZ – Sociální služby a další

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.
Název projektu CZ: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o
malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů
Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares
about children, disadvantaged by age, single parents

Výše podpory – 1 783 125,00 Kč

Pro více informací o projektu přejděte prosím SEM na samostatnou stránku, která se projektu věnuje. 

Město Chotěboř

 • Roku 2017 jsme získali od Města Chotěboř celkem 25 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých, včetně znevýhodněných věkem. 
 • Roku 2018 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2019 jsme získali od Města Chotěboř celkem 30 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • Roku 2021 jsme získali od Města Chotěboř celkem 15 000 Kč na provoz zájmové činnosti dětí i dospělých. 
 • V roce 2022 byla podpořena činnost skupiny SousedéPLUS částkou 23 000 Kč. Děkujeme!
 • Pro rok 2023 byla částkou 24 000 Kč částečně podpořena aktivita SousedéPLUS.

Děkujeme!